Hopík

Termín

začátek:          středa 15. 11. 2017 od 19:00 hod.
konec:             neděle 19. 11. 2017 do 14:00 hod.


Místo konání

Pardubice, Skautské centrum Vinice (http://skauti-pardubice.cz/scv/); GPS: 50° 1.846' N, 15° 47.033' E)

 


Náplň kurzu

Hopík 2017 se skládá z obvyklých dvou částí – sekcí hospodářské a organizační.

V rámci hospodářské sekce se frekventanti seznámí podrobně s oblastí hospodaření skautského střediska. Budou seznámeni se všemi oblastmi hospodaření a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Hodně prostoru pak bude věnováno „skautské hospodářské praxi“, zejména v oblasti inventarizace, revizí a finančního plánování a řízení. Součástí bude i praktický nácvik mnoha hospodářských činností – např. vyúčtování akce, žádost o dotace, inventarizace, příprava projektu, vyplnění daňového přiznání apod. V rámci kurzu se frekventanti nenaučí vést účetnictví, na výuku této dovednosti není kurz zaměřen.

V rámci sekce organizační a řízení se frekventanti seznámí podrobněji s těmito tématy: vedení dospělých, plánování a příprava projektů, vedení porad, právo občanské (nový občanský zákoník), trestní a přestupkové právo, právo životního prostředí, organizace Junáka, nové Stanovy, SkautIS a registrace, skautské googly a konference, komunikace s úřady,. Důraz bude kladen nejen na teoretickou přípravu, nýbrž i na praktickou stránku. Účastníci budou řešit mnoho případových studií a budou plnit celou řadu praktických cvičení.


Cíle kurzu

Vzhledem ke své poměrně krátké délce půjde o intenzivní kurz, jehož cílem je zejména zvýšit znalosti a dovednosti účastníků ve vybraných oblastech. Předpokládáme, že Hopík by měl účastníkům pomoci při jejich současné nebo budoucí skautské praxi.


Pro koho je kurz určen

hospodářská sekce – hospodáři středisek a VOJ, členové revizních komisí, vedoucí a zástupci vedoucích středisek a VOJ

organizační sekce - vedoucí středisek a předsedové VOJ (resp. jejich zástupci), členové VOJ, zpravodajové ZOJ a VOJ pro příslušnou oblast (organizační, právní..)


 OČK pro zkoušení na ČZ a VZ

Od 1. 9. 2017 vstoupila v účinnosti novela Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, která upravuje kvalifikace pro zkoušející u čekatelských a vůdcovských zkoušek.

V oborech hospodaření (HOS), organizace (ORG) a právo (PRA) jsou nyní zřízena specializovaná OČK (odborné činovnické kvalifikace) ve dvou úrovních (nižší pro ČZ, vyšší pro VZ).

HOSPODAŘENÍ

Pro OČK HOS nižší úroveň (pro zkoušení u ČZ) směrnice stanovuje tyto podmínky:

Odbornost

  • 1a) Držitel hospodářské zkoušky.
  • 1b) Absolvent specializovaných skautských kurzů pokrývajících obor komplexně, který doloží doporučení vedoucího akce.
  • 1c) Absolvence semináře pro uchazeče o oprávnění pořádaného garanty OČ (viz didaktika oboru).
  • 1d) Dokončené min. střední odborné vzdělání s ekonomickým zaměřením a zároveň prokáže min. 3 roky praxe jako hospodář OJ v posledních 5 letech s doporučením hospodáře nebo předsedy revizní komise či předsedy/místopředsedy nadřízené VOJ.

Didaktika oboru

  • 2a) Absolvence seminář pro uchazeč o oprávnění pořádaného garanty OČ (může být součástí specializovaného kurzu).
  • 2b) Metodické zpracování oboru pro ČZ (zpracován způsob rozvoje kompetencí a ověřování poždavků ČZ z oblasti Hospodaření). Forma může být písemná alternativně lze dodat v jiné formě – např. videonahrávka přednášky + ukázkový test.
  • 2c) Pohovor minimálně se dvěma garanty.

Součástí programu HOS části Hopíku bude i speciální přednáška, která pokrývá didaktická specifika oboru HOS (podmínka 2a). Samotná absolvence Hopíku pak splňuje podmínku 1b. V případě kladného doporučení vedoucího akce budou zájemci navrženi na konci Hopíku ke jmenování držitelem OČK HOS nižší stupeň.

OČK HOS (pro zkoušení u VZ) bude následovat v lednu 2018 na základě podmínek stanovených příslušnou směrnicí.

OČK HOS pro potřeby Hopíku garantují: Marie Řeháková a Jan Stejskal – Johan (johanek@centrum.cz).

ORGANIZACE, PRÁVO

Podmínky doposud nebyly garanty stanoveny. V případě dotazů kontaktujte Tomáše Vítka – Datla (tom.vitek@cmail.cz).

 


Přihlašování

emailem na d.starmanova@gmail.com, uzávěrka je 15. 10. 2017 nebo po naplnění kapacity.

Do přihlašovacího e-mailu uveďte vaše jméno, středisko, ve kterém jste registrování a pro lepší zacílení programů i aktuálně zastávané skautské funkce, dosavadní skautskou kvalifikaci a civilní povolání. Zároveň uveďte, na kterou sekci Hopíku se hlásíte (absolvence obou částí současně je technicky vyloučeno).


Cena

cca 1000 Kč (bude upřesněno, zahrnuje i ubytování, stravu a vzdělávací materiály)


Jídlo

bude zajištěno po celou dobu akce


Ubytování

na zemi, s sebou karimatku a spacák


Lektoři

Jan Stejskal – Johan (vedoucí celé akce, šéf hospodářské části)

vůdce skautské školy Stříbrná řeka, předseda KRJ Pardubického kraje, člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, vysokoškolský učitel a autor publikací Ekonomika neziskové organizace, Účetnictví NNO pro začátečníky i pokročilé a dalších.

Tomáš Vítek – Datel (šéf organizační části Hopíku 2014, přestupkové a správní právo, právo ŽP, komunikace s úřady)

zástupce vůdce VLK Stříbrná řeka, místopředseda KRJ Pardubického kraje, člen Ekologického odboru Junáka, inspektor České inspekce životního prostředí, strážce CHKO

Tomáš Řehák – Špalek (vedení a řízení)

vůdce LŠ Gemini, člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, ředitel Městské knihovny v Praze

Petr Pavlok - Vrána (občanské právo)

instruktor Gemini, předseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka, právník

Marie Řeháková – Maruška (hospodářské obory)

ekonomická ředitelka Tiskového a distribučního centra (TDC), dlouholetá členka RK na různých stupních, hospodářka Vzdělávacího střediska Gemini

Jakub Procházka – Citron (projekty, personalistika, porady)

instruktor skautské školy Stříbrná řeka, člen Náčelnictva Junáka, vysokoškolský učitel a lektor

Martin Hovorka – Maho (organizace)

zástupce vůdce ILŠ Stříbrná řeka, předseda ORJ Brno město, manažer evropských projektů

Petr Kachlík (hospodaření na akcích)

emeritní člen Náčelnictva Junáka, dlouholetý hospodář střediska a velkých akcí

Jiří Kubala (trestní právo)

člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka, právník

Ondřej Peřina – Jerry (skautis, Googly atd.)

zpravodaj VRJ pro ICT, předseda KRJ Libereckého kraje

Václav Dobrozemský - Vaša (hospodářská praxe; právo pro hospodáře)

předseda KRJ Moravskoslezského kraje, právník

Jan Fischer - Hvězdář a Jiří Benda - Huron

členové týmů různých velkých akcí, hospodáři a účetní celým srdcem, praktici

A další, na jejichž přemlouvání usilovně pracujeme 🙂


Kontakt

Případné dotazy směřujte na adresu johanek@centrum.cz